Giving to CREOL CREOL, The College of Optics & Photonics
Yuanhang Zhang

Yuanhang Zhang

Optics Ph.D.

Multiple Quantum Wells
http://mqw.creol.ucf.edu/
Optical Fiber Communications
http://ofc.creol.ucf.edu/

Email

yuanhangzhang@knights.ucf.edu

Phone

407-823-6080 (+1)

Locations

CREOL 232A (Office)

Biography


Links


Recent Publications

2018
He Wen, Huiyuan Liu, Yuanhang Zhang, Jian Zhao, Pierre Sillard, Rodrigo Amezcua Correa, Guifang Li
"Few-Mode Lensed Fibers"
Wen H, Liu H, Zhang Y, Zhao J, Sillard P, Correa RA, Li G. Few-Mode Lensed Fiber. Journal of Lightwave Technology. 2018 Oct 19.
2018
R. Sampson, H. Liu, H. Wen, Y. Zhang, R. Stegeman, P. Zhang, B. Huang, N. Wang, S. Fan, J.C. Alvarado Zacarias, R. Amezcua Correa, and G. Li
"Improving the Sensitivity of LiDARs Using Few-Mode Pre-amplified Receivers"
Frontiers in Optics/Laser Science, Washington DC, paper FW7A.2.
2018
Yuanhang Zhang, Mohammed A. Al-Mumin, Huiyuan Liu, Chi Xu, Lin Zhang, Patrick LiKamWa and Guifang Li
"Integrated Power Splitters for Mode-Multiplexed Signals"
CLEO: QELS_Fundamental Science (pp. JW2A-46). Optical Society of America.
more...

Research

Science & Technology Skip Navigation Links.
Lasers
Semiconductor Lasers
Optoelectronics & Integrated Photonics
Silicon Photonics
Applications Skip Navigation Links.
Fiber Optic Communication
Contact Webmaster © University of Central Florida
4304 Scorpius St., Orlando FL 32816-2700 | 407-823-6800